Friday 2nd November 2018

Crazy Dance Weekend

Голямото записване за Малко забаФния УйкенД започнЪ!
КойтУ предвари, щи свари да си топа Дупарата, да си цока Банкята и да си го върти на Дансинга, цели две нощи - ПлЮс, МлЯс и ПлЯс!
Иии сичку тува, саму за 12000 стУтикИ :D
ЗаПлащания за заПисване при кака ДенитУ и баЙ ВангелЪ ;)

Back Report this event

Report this event

Event comments: